02.jpg

המסע הדתי בין מרכז לשוליים

המסע הדתי בין מרכז לשוליים  

pic_1c.jpg  

מרצים: צור שלו, אמה מעיין-פנר

סמסטר ב, קורס נתוקשב, תרגולים בכיתה

מספר קורס ב.א - 100.1320
תרגיל ב.א -         100.1321
מספר קורס מ.א - 100.3320 
תרגיל, מ.א -        100.3321

הסוד של המדבר: היישובים הביזנטיים הנטושים בנגב

הסוד של המדבר: היישובים הביזנטיים הנטושים בנגב  

pic_1t.jpg    מרצה: יותם טפר

סמסטר א, יום א 12:00-14:00

מספר קורס ב.א - 100.1500
תרגיל ב.א -         100.1501
מספר קורס מ.א - 100.3500
 
תרגיל, מ.א -        100.3501

 

מחשבות על אמנות בין קדושה לשיגעון

מחשבות על אמנות בין קדושה לשיגעון 

    מרצה: דורית ברחנא-לורנד

סמסטר א, יום ב 08:00-10:00

מספר קורס ב.א - 100.1576
תרגיל ב.א -         100.1584
מספר קורס מ.א - 100.3502
 
תרגיל, מ.א -        100.3503

 

פולק, בלוז ורוק'נ'רול: הסטוריה ומוסיקה פופולרית אמריקנית במאה העשרים

פולק, בלוז ורוק'נ'רול: הסטוריה ומוסיקה פופולרית אמריקנית במאה העשרים  

מרצים: ערן שלו, אלון שב 

סמסטר א, יום ג 12:00-14:00, תרגיל ביום ג 14:00-16:00

מספר קורס ב.א.-   100.1490
תרגיל ב.א -           100.1491
מספר קורס מ.א -   100.3490
תרגיל, מ.א -          100.3491 

אתם כאן: Home קורסים קורסים בשנה"ל תשע"ז