06.jpg

הסוד של המדבר: היישובים הביזנטיים הנטושים בנגב

הסוד של המדבר: היישובים הביזנטיים הנטושים בנגב  

pic_1t.jpg    מרצה: יותם טפר

סמסטר א, יום א 12:00-14:00

מספר קורס ב.א - 100.1500
תרגיל ב.א -         100.1501
מספר קורס מ.א - 100.3500
 
תרגיל, מ.א -        100.3501

 

תולדותיהם של יישובי הנגב נמשכים על פני תקופה של מאות שנים, במהלכן הוחלפו אמונות ודתות ותועדו מאבקים על הגמוניה ושלטון. מיקומם של היישובים באזורי שוליים של אימפריות גדולות היה מלווה בפיתוח יכולות מנהליות, כלכליות, חקלאיות ומסחריות שהבטיחו חיי קהילה משגשגים בספר המדבר בתקופות הרומית והביזאנטית עד שננטשו ולא נשובו עוד לפני יותר מאלף שנה. יישובי הרפאים בנגב מעלים בפנינו שאלות אודות יכולת ההתיישבות של האדם באזור צחיח בעת העתיקה. איך הוקמו ושרדו יישובים בשולי הארץ הנושבת? מדוע ומתי דעכו וננטשו? בעזרת עיון במקורות, לימוד התנאיים הטבעיים-סביבתיים בנגב וממצאים ארכיאולוגיים נבקש להבין טוב יותר את רצף האירועים שהביאו לקריסת המערך היישובי בנגב במעבר בין התקופה הביזאנטית למוסלמית הקדומה. בקורס, שנבנה סביב פרויקט חפירה פעיל, ניפגש עם חוקרים מתחומים שונים ובתרגיל נחווה מתודות מחקריות ושיטות עבודה מגוונות שיעזרו לנו לפענח את הסוד של המדבר.

 

 
שבטה, מבט כללי על האתר והכנסיה הדרומית

 

מועדי התרגולים

יום א 14:00-16:00
יום א 16:00-18:00

 (קבוצות התרגול יפתחו בהתאם להרשמת תלמידים)

 

 

אתם כאן: Home קורסים קורסים בשנה"ל תשע"ז הסוד של המדבר: היישובים הביזנטיים הנטושים בנגב