03.jpg

מחשבות על אמנות בין קדושה לשיגעון

מחשבות על אמנות בין קדושה לשיגעון 

    מרצה: דורית ברחנא-לורנד

סמסטר א, יום ב 08:00-10:00

מספר קורס ב.א - 100.1576
תרגיל ב.א -         100.1584
מספר קורס מ.א - 100.3502
 
תרגיל, מ.א -        100.3503

 

 

 

 

 

 

 

אם בחרת ללמוד אמנות חזותית, מוסיקה או תיאטרון ייתכן שנתקלת בתגובות קיצוניות משני סוגים: תגובות מלאות שבחים על הבחירה בדרך חיים של יצירה ויופי ולעומתן תגובות קשות שהטילו בספק את שיקול דעתך. בוודאי חשת בפער הגדול בין שני הקצוות הללו ואולי אף תהית על מקורו. היחס החצוי הזה, שאינו מאפיין רק את קרוביך ומכריך אלא את החברה המערבית בכלל, יעמוד במרכזו של הדיון בקורס. נראה כיצד בראשית הדיון הפילוסופי באמנות, בתורתו של אפלטון, עולה יחס כפול ובעייתי לאמנות שמרומם ומשפיל אותה בעת ובעונה אחת. אפלטון מציג את האמנות כביטוי קדוש ורב קסם של השראה אלוהית וכמקור להנאה גדולה, אך דווקא בשל כך הוא גם רואה בה פוטנציאל לסכנה שיש להיזהר מפניה. אמנות עשויה לסחוף את קהלה ולערער את יציבותה של החברה והמדינה.

בקורס נבחן היבטים שונים של תפיסת האמנות ביחס לסוגיות של אמת, מוסר והכרה. נקודת המוצא של הקורס תהיה הדיאלוג "איאון" מאת אפלטון ואליו נחבר טקסטים שונים מההיסטוריה של האסתטיקה. במרכז כל שיעור תעמוד סוגיה פילוסופית שאותה נבחן לאור יצירת אמנות (אחת או יותר) מתחומי האמנות החזותית, התיאטרון והמוסיקה. כך נוכל לראות כיצד האמנות, מצידה, בוחנת את השאלות הפילוסופיות אודותיה.

 

 מועדי תרגול:

 יום ב, 10:00-12:00
 יום ד, 16:00-18:00

 

  

 

  

 

Hieronymus Bosch, Hell Panel from The Garden of Earthly Delights
in the Museo del Prado in Madrid, c. 1495–1505

אתם כאן: Home קורסים קורסים בשנה"ל תשע"ז מחשבות על אמנות בין קדושה לשיגעון