06.jpg

אמונות ואמנות בגליל לאורך הדורות

אמונות ואמנות בגליל לאורך הדורות 

 MG 8869
צילום: דרור מעיין 
קורס שנתי לסירוגין בהנחיית ד"ר אייל בן אליהו, ד"ר עדי ארליך ומרצים אורחים 

יום שלישי 14:00-16:00

מספר קורס ב"א לסמסטר א' 100.1629, מ"א 100.3629 
מספר קורס ב"א לסמסטר ב' 100.1630, מ"א 100.3630

קורס מטייל, אינטרדיסציפלינרי (היסטוריה, תולדות האמנות, ארכיאולוגיה). 

 

הסוד של המדבר – חידת נטישתם של הישובים הביזאנטיים בנגב

הסוד של המדבר – חידת נטישתם של הישובים הביזאנטיים בנגב 

pic 1t
בהנחיית ד"ר יותם טפר, מתרגלת: ענבר קטלב

סמסטר א, השיעור יתקיים ביום א' 12:00-14:00
2 קבוצות תרגול יתקיימו ביום א': 14:00-16:00, 16:00-18:00

מספר קורס ב"א 100.1500, מ"א 100.3500
מספר תרגיל ב"א 100.1501, מ"א 100.3501

 

פולק, בלוז ורוק'נ'רול: הסטוריה ומוסיקה

פולק, בלוז ורוק'נ'רול: היסטוריה ומוסיקה 

P1244266b
צילום: דרור מעיין
בהנחיית ד"ר ערן שלו וד"ר אלון שב

סמסטר ב, השיעור יתקיים ביום א' 12:00-14:00
2 קבוצות תרגול יתקיימו במקביל ביום א': 14:00-16:00

מספר קורס ב"א 100.1490 , מ"א 100.3490
מספר תרגיל ב"א 100.1491, מ"א 100.3491

 

אתם כאן: Home קורסים קורסים בשנה"ל תשע"ח