1.jpg

הסוד של המדבר – חידת נטישתם של הישובים הביזאנטיים בנגב

הסוד של המדבר – חידת נטישתם של הישובים הביזאנטיים בנגב 

pic 1t
בהנחיית ד"ר יותם טפר, מתרגלת: ענבר קטלב

סמסטר א, השיעור יתקיים ביום א' 12:00-14:00
2 קבוצות תרגול יתקיימו ביום א': 14:00-16:00, 16:00-18:00

מספר קורס ב"א 100.1500, מ"א 100.3500
מספר תרגיל ב"א 100.1501, מ"א 100.3501

 

תולדותיהם של יישובי הנגב נמשכים על פני תקופה של מאות שנים, במהלכן הוחלפו אמונות ודתות ותועדו מאבקים על הגמוניה ושלטון. מיקומם של היישובים באזורי שוליים של אימפריות גדולות היה מלווה בפיתוח יכולות מנהליות, כלכליות, חקלאיות ומסחריות שהבטיחו חיי קהילה משגשגים בספר המדבר בתקופות הרומית והביזאנטית עד שננטשו ולא נשובו עוד לפני כאלף שנה.

יישובי הרפאים בנגב מעלים בפנינו שאלות אודות יכולת ההתיישבות של האדם באזור צחיח בעת העתיקה. איך הוקמו ושרדו יישובים בשולי הארץ הנושבת? מדוע ומתי דעכו וננטשו?

בעזרת עיון במקורות היסטוריים, לימוד התנאים הסביבתיים בנגב וממצאים ארכיאולוגיים נבקש להבין טוב יותר את רצף האירועים שהביאו לקריסת המערך היישובי בנגב במעבר בין התקופה הביזאנטית למוסלמית הקדומה. בקורס, שנבנה סביב פרויקט ארכיאולוגי פעיל, נלמד על רצף האירועים שהביאו לנטישתם של היישובים בנגב וניפגש עם חוקרים מתחומים שונים שיציגו את מחקריהם. בתרגיל נחווה מתודות מחקריות ושיטות עבודה מגוונות שיעזרו לנו לפענח את הסוד של המדבר.

חובות הקורס:
%10 השתתפות פעילה ונוכחות; 20% מטלות לאורך הקורס; 70% עבודה

 

אתם כאן: Home קורסים קורסים בשנה"ל תשע"ח הסוד של המדבר – חידת נטישתם של הישובים הביזאנטיים בנגב