04.jpg

אהבה    

סמסטר א, יום א 14:00-12:00

מה היא אהבה? מהם ייצוגיה השונים בחיי אדם? כיצד היא נתפסה והומשגה לאורך הדורות ומעבר לתחומי דעת שונים? והאם בכלל יש טעם לחקור אותה בכלים מדעיים? 

הקורס מציע מבט פנורמי רב-תחומי הקשור במושג האהבה, כפי שנתפס בספרות, בתיאוריות פסיכואנליטיות ופסיכודינמיות, ובהקשרים היסטוריים.

היבטים שונים הקשורים במושג האהבה (ובכללם הקשר בין אהבה רוחנית וגופנית, כוחה המרפא של האהבה ועוד) ייבחנו באופן רוחבי תוך אימוץ דיסציפלינות מדעיות שונות ובחינת זיקות הגומלין שביניהן.

מועדי תרגולים

 

יום

שעת התרגול

מספר קורס

 

א'

14:00-16:00

100.1381א01

100.1381

א'

14:00-16:00

100.1381א02

100.1381

א'

14:00-16:00

100.1381א03

100.1381

ב'

10:00-12:00

100.1381א04

100.1381

ה'

10:00-12:00

100.1381א05

100.1381

 

 דרישות הקורס: נוכחות (80%), הגשת שתי משימות לאורך הקורס ומשימה שלישית מסכמת.

תכנית קורס ראשונית (סילבוס ראשוני - יתכנו שינויים!) 

Amour-courtois-14חטיבה ראשונה: "אם תראיני, לא תראיני יותר" (אפוליאוס)- על אהבה וחקירה אקדמית- הילכו שניים יחדיו?

הרצאה ראשונה: 26.10- מתודולוגיה ותיאוריות של הרגש בפסיכולוגיה, בספרות ובהיסטוריה

השיעור יעסוק בשאלות עקרוניות הקשורות באפשרות לחקור רגש כמו אהבה בכלים אקדמיים. לשאלה זו יש משמעויות אתיות ומתודולוגיות. שאלות הקשורות בטבע החקירה, בכלים העומדים לרשותנו ובאופן בו דיסציפלינות שונות פוגשות שאלות אלו ינוסחו כציר שיעסיק אותנו לאורך הקורס כולו. מרצים: פרופ' דני קורן, ד"ר נירה פנסר, ד"ר רוית ראופמן

חומרי קריאה אשר יוזכר בשיעור הראשון, ואותו יש לקרוא בין השיעור הראשון לשני הוא הפרק "תליין האהבה" מתוך: יאלום, ארווין, "תליין האהבה וסיפורי פסיכותרפיה אחרים", הוצאת כנרת, 1991 וכן הפרק הראשון בספרה של הלן פישר:

Fisher, Helen.Why we love: The nature and chemistry of romantic love. Macmillan, 2004.

Ch. 1: "What wild ecstasy": Being in love.

המלצות לקריאת רשות:

Hatfield, E., & Rapson, R. L. (2002). Passionate love and sexual desire: Cross-cultural and historical perspectives. In A. Vangelisti, H. T. Reis, & M. A. Fitzpatrick (Eds.) Stability and change in relationships, Cambridge, England: Cambridge University Press, 306-324.

הרצאה שנייה: 2.11. רבדים של המחקר אודות האהבה- מבט דיסציפלינארי ואינטרדיסציפלינרי.

השיעור יעסוק באהבה ורגשות במבט היסטורי, פסיכולוגי וספרותי. נדבר על מהות המחקר האינטרדיסציפלינרי ועל האפשרות להתבונן במושג "אהבה" במבט פנורמי. מרצים: פרופ' דני קורן, ד"ר נירה פנסר, ד"ר רוית ראופמן

קריאת חובה לקראת השיעור הבא:

P. N. Stearns and C. Z. Stearns, “Emotionology: Clarifying the History of Emotions and Emotional Standards,” American Historical Review 90 (1985), 813-36.

קריאת רשות:

A. Hochschild, The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling, (Berkeley, 1993).

U. Frevert, Emotions in History—Lost and Found, (Central European UP, 2011).

C. Lutz, G. M. White, ‘The Anthropology of Emotions’, Annual Review of Anthropology 15 (1986: 405-436).

Barbara Rosenwein, ‘Worrying about Emotions in History’,  American Historical Review 107 (2002: 821-845).

הרצאה שלישית: 9.11 "בעקבות הרגש האבוד"- היסטוריוגרפיה של רגשות. מרצה: ד"ר נירה פנסר. קריאת חובה לקראת השיעור הבא:

H. R. Lantz, “Romantic Love in the Pre-Modern Period: A Social Commentary,” Journal of Social History 15:3 (1982), pp. 349-70.

הרצאה רביעית 16.11 אהבה בימי הביניים. מרצה: ד"ר נירה פנסר

קריאת חובה לשיעור הבא:

H. R. Lantz, “Romantic Love in the Pre-Modern Period: A Social Commentary,” Journal of Social History 15:3 (1982), pp. 349

קריאת רשות:

W. Reddy, The Making of Romantic Love: Longing and Sexuality in Europe, South Asia, and Japan, Chicago, 2012.

E. Illouz, Consuming the Romantic Utopia: Love and the Cultural Contradictions of Capitalism, (Berkeley, 1997).)

חטיבה זו מפגישה טקסטים מדיסציפלינות שונות- היסטוריה, פסיכולוגיה וספרות, ומאפשרת בחינה של ההבדלים במתודות באמצעותן מתמודדת כל דיסציפלינה עם הנושא. התרגילים המלווים את ההרצאות של חטיבה זו מסייעים לבחון שאלות כגון: האם העיון האינטרדיסציפלינרי מעלה סתירות בהבנת הנושא, או להיפך: מעודד את השיח ומאפשר מבט פנורמי משלים. בחינה זו מסייעת לתת את הדעת על ההבדלים בטרמינולוגיה ועל נקודות ממשק אפשריות. כך למשל, ברומן "הרחק מהמון מתהולל" מספר אחד הגיבורים כי כל המשמעות שיש לאהבה, זה כשהוא מספר עליה לאחר. מה המעמד של ניסוח זה בראיה היסטוריוגרפית ופסיכולוגית?

חטיבה שנייה: "אומרים אהבה יש בעולם: מה זאת אהבה?"(ביאליק)- ביטויים של אהבה

הרצאה חמישית: 23.11 אהבה בימי הביניים (המשך). מרצה: ד"ר נירה פנסר.

הרצאה שישית: 30.11 אהבה מראייה פסיכולוגית- גישות שונות. מרצה: פרופ' דני קורן.

קריאת חובה:

Fisher, Helen.Why we love: The nature and chemistry of romantic love. Macmillan, 2004.

Ch. 3: Web of love: lust, Romance, and Attachment.

קריאת רשות:

Sternberg, R. J.

Sternberg, R. J. (1986) A triangular theory of love. Psychological Review, 93, 119-135.

Helen, E.Fisher, Arthur, Aron, and Lucy L. Brown (2006), Romantic Love: a Mammalian Brain System for Mate Choice

חומרי קריאה נוספים ניתן למצוא ב:

 Biologic theories of love: http://www.helenfisher.com/downloads/articles/15npolve.pdf

amour

 

חטיבה שלישית: "...וגופך לי מבט, וחלון וראי": אהבה, מין וארוטיקה

הרצאה שביעית: 7.12 גישות פסיכולוגיות לאהבה ומיניות. מרצה: פרופ' דני קורן.

 קריאת חובה:

 Helen, Fisher, Ch.5: Why we love: The Evolution of Romantic Love.

הרצאה שמינית: 14.12 המשך גישות פסיכולוגית

הרצאה תשיעית: 28.12 אהבה וארוטיקה בספרות. מרצה: ד"ר רוית ראופמן

 קריאת חובה:

 פרי, מנחם, ושטרנברג, מאיר (1968), המלך במבט אירוני, הספרות, גיליון א'(2), עמ' 263-292.

 ברמן, ע.(1987), פסיכואנליזה וספרות: בחיפוש אחר נקודת מפגש, שיחות, כרך 1, חוברת 3, עמ' 207-218.

הרצאה עשירית: 4.1 אהבה בספרות ופרשנות פסיכואנליטית. מרצה: ד"ר רוית ראופמן

 הרצאה אחת-עשרה: 11.1 המיתוס על אמור ופסיכה. מרצה: ד"ר רוית ראופמן

התרגילים המלווים את ההרצאות בחטיבה זו מפגישים טקסטים משמעותיים הלקוחים מכל אחת מהדיסציפלינות ובוחנים אותם הן בנפרד, כעומדים בפני עצמם, והן את הדיאלוג שהם מקיימים או לא מקיימים ביניהם. למשל, מעמדה של האהבה והמיניות בפסיכואנליזה עבר תמורות משמעותיות מאז פרויד, שהתייחס לטרנספרנס הארוטי ולמקומו של הטאבו על המיניות בהתפתחות נוירוזות והפרעות נפשיות אחרות, דרך זרמים של יחסי אובייקט, וכן זרמים פמיניסטיים. דגש מיוחד בעניין זה ניתן לגישות התייחסותיות, שהעמידו במרכז הדיון את נושא היחסים בין המטפל והמטופל. נושאים אלה באו לידי ביטוי ביצירות ספרותיות שונות (שאל חלקן פרויד עצמו התייחס) והם פרי אקלים היסטורי מסוים שרווח בשלהי המאה ה-19 והמחצית השנייה של המאה העשרים. התרגילים מסייעים להתמודד עם שאלות כגון האם גם בתקופות היסטוריות מוקדמות יותר אפשר לצפות ממיניות מודחקת שתהיה מרכזית בהיווצרות תסמונות נפשיות. הטקסט "שלוש נשים היסטריות" יידון בהקשר זה תוך התבוננות מנקודות מבט פסיכולוגית, היסטורית וספרותית.  

חומר קריאה: 

Dundes, A. (1978), To Love My Father All: A Psychoanalytic Study of the Folktale Source of King Lear, Essays in Folkloristic, Folklore Institute, pp. 207-222

נוימן, א. (1996), אפוליאוס- אמור ופסיכה- על ההתפתחות הנפשית של היסוד הנשי, תרגום עברי מאת מרים רון-בכר, ספרית פועלים, הוצאת הקבוץ הארצי והשומר הצעיר, תל אביב.אהבה, מיניות וארוטיקה במיתוס על אמור ופסיכה. מרצה: ד"ר רוית ראופמן

הרצאה שתיים-עשרה: 18.1 הרצאה משותפת- מבט אינטר-דיסציפלינארי.

הרצאה שלוש עשרה: 25.1 הרצאה משותפת- סיכום ודיון משותף בטקסט.