04.jpg

זמן

סמסטר ב', יום ד' 12-10

הבנת מושג הזמן היא, למעשה, הבנת היתכנותו של תהליך והבנתו של השינוי. כל תהליך בטבע תלוי בזמן, ולכן הזמן הוא מבט על מהותה של הפעילות האנושית. כיוון שהזמן הוא אחת הקטגוריות הבסיסיות של התפיסה, הוא מהווה חלון התבוננות על מושגים מרכזיים של בני האדם באשר הם. בקורס זה נלמד על מהותו של הזמן והיחס אליו מזוויות שונות. 

 

זמני תרגולים

 

 

 

יום

שעה

מספר קורס

 

א'

14:00-12:00

100.1391ב01

100.1391

ב'

14:00-12:00

100.1391ב02

100.1391

ג'

14:00-12:00

100.1391ב03

100.1391

ד'

14:00-12:00

100.1391ב04

100.1391

 

  

איך מתגברים על הקושי הגדול בהבנת הזמן? גם אם לא נצליח לענות על השאלה הגדולה, נתבונן בפעילות התרבותית האנושית, ובאופנים שבהם אנשים הבינו וייצגו את הזמן במרוצת הדורות. על אף שהזמן נתפס בעינינו כמושג מוחלט, אובייקטיבי ובלתי משתנה, למעשה הוא תוצר תלוי תרבות, והוא עצמו השתנה פעמים רבות לאורך ההיסטוריה.

 

הקורס יציג טעימה עשירה ורב תחומית מן הפנים השונות שלבש הזמן בתרבות האנושית. פרופ' גיורא הון מהחוג לפילוסופיה יציג פנים שונות בהגדרת חץ הזמן, מיוון הקדומה ועד הפיסיקה של המאה ה 21.

ד"ר ערן שלו מהחוג להיסטוריה כללית יעמוד על ייצוגים של הזמן בהבנה ההיסטורית. ד"ר יונתן בן-דב מהחוג למקרא יבהיר את ייצוג הזמן במיתוסים ובספרות עתיקה, ואת ראשית מדידת הזמן ולוחות השנה. ד"ר איילת לנגר מהחוג לאנגלית תעמוד על הדרכים השונות של ייצוג הזמן בספרות ובאמנות.

 

הקורס ישלב התבוננות יצירות אמנות וצפייה ביצירות קולנוע, לצד מארצים אורחים נוספים בתחומים אחרים. התלמידים יזכו לליווי צמוד של מתרגלים בקבוצות תרגול קטנות. בקבוצות התרגול תתבצע ההכנה לקראת משימות הכתיבה של הקורס. המשימות קשורות בחומר הנלמד, אבל גם מאפשרות הפלגה ממנו למחוזות העניין של כל תלמיד או תלמידה. זו הזדמנות לכל אחד ואחת לחדד את יכולות הביטוי והכתיבה, ולתת דרור למחשבה היצירתית.

 

"זמן" מתוכנית "נופי ידע" בהנחיית יונתן בן-דב,  ערן שלו, איילת לנגר וגיורא הון