06.jpg

חווה ופנדורה 

סמסטר ב - יום ג 16:00 -18:00

הקורס בהנחיית ד"ר ורד לב כנען, ראש החוג לספרות עברית והשוואתית ומרצים אורחים מאוניברסיטאות בארץ המובילים בתחומם. במסגרת השעור "המיתוסים המכוננים של מדעי הרוח" סדרת ההרצאות החדשה תעסוק במיתוס האישה הראשונה ותרומתו המעצבת לתפישות יופי, תשוקה, מגדר, זהות ומשמעות.

ימים ושעות התרגול של "חווה ופנדורה"

 

100.1340ב01

חווה ופנדורה: ממיתוס הנשיות לקול הנשי - שיעור

לב כנען ורד

ג

18:00-16:00

 

100.1341ב01

תרגיל

גולדין איסנה

א

12:00-10:00

 

100.1341ב02

תרגיל

קטלב ענבר

ג

12:00-10:00

 

100.1341ב03

תרגיל

סלע גל

ג

16:00-14:00

 

100.1341ב04

תרגיל

וייס נגה

ה

12:00-10:00

 

 

Pandora - New flayer

 מרכזת הקורס: ד"ר ורד לב-כנען.

 

אתם כאן: Home קורסים קורסים בשנה"ל תשע״ה מיתוס - חווה ופנדורה