04.jpg

הרפסודוס והפילוסוף: מבטים על אמנות, בין קדושה לשיגעון

הרפסודוס והפילוסוף: מבטים על אמנות, בין קדושה לשיגעון

מרצה: דורית ברחנא לורנד 

סמסטר ב, יום ראשון, 10:00-08:30 

מספר קורס: 100.1370, תרגול: 10.1371, מ.א.: 100.1370 

במרכז כל שיעור תעמוד סוגיה פילוסופית שאותה נבחן לאור יצירת אמנות (אחת או יותר) מתחומי האמנות הפלסטית, התיאטרון והמוסיקה. כך נוכל לראות כיצד האמנות, מצידה, בוחנת את השאלות הפילוסופיות אודותיה.

בשערי החלום: מיתוס, מדע ויצירה

סדרת מיתוס: בשערי החלום: מיתוס, מדע ויצירה

סדרה בהנחיית ורד לב כנען

סמסטר ב, יום שלישי 18:00-16:00

מספר קורס: 100.1360, תרגול: 100.1361, מ.א.:300.1360

הקורס יבחן את אחת התופעות האנושיות המרתקות ביותר: החלום.

המסע הדתי בין מרכז לשוליים

המסע הדתי בין מרכז לשוליים  

מרצים: צור שלו, אמה מעיין-פנר

סמסטר א, קורס מתוקשב, תרגולים בכיתה

מספר קורס - 100.1320 שיעור, 100.1321 תרגיל, מ.א.: 300.1320

היכן נמצאת הקדושה? במרכז הדתי? או אולי בקצוות הארץ הזרים? בקורס נעקוב אחר צליינים ומגלי ארצות ונבחן את תופעת המסע הדתי בטקסט ובתמונה.

אתם כאן: Home קורסים קורסים בשנה"ל תשע"ו