01.jpg

המסע הדתי בין מרכז לשוליים

המסע הדתי בין מרכז לשוליים  

מרצים: צור שלו, אמה מעיין-פנר

סמסטר א, קורס מתוקשב, תרגולים בכיתה

מספר קורס - 100.1320 שיעור, 100.1321 תרגיל, מ.א.: 300.1320

היכן נמצאת הקדושה? במרכז הדתי? או אולי בקצוות הארץ הזרים? בקורס נעקוב אחר צליינים ומגלי ארצות ונבחן את תופעת המסע הדתי בטקסט ובתמונה.

ברוכים הבאים!

קורס זה יחשוף אתכם לעולם מדעי הרוח באמצעות עיסוק בנושא המסע הדתי מתוך נקודות המבט הייחודיות של שתי דיסציפלינות שונות: היסטוריה ותולדות האמנות. 


מועדי התרגולים

יום ב', שעות 12:00-10:00, מתרגל - אסף גייער, 

יום ד', שעות 12:00-10:00, מתרגלת - אסנת שרון

 (קבוצות התרגול יפתחו בהתאם להרשמת תלמידים)

abc

 במהלך הקורס תכירו יצירות וטקסטים מכוננים ותפתחו מיומנויות חשיבה ביקורתית וכתיבה אקדמית. 

בכל שבוע בקורס יתקיימו שני סוגי מפגשים:
הרצאה מוקלטות לכלל הסטודנטים - את ההרצאות יעבירו המרצים ד"ר אמה מעיין-פנר מהחוג לתולדות האומנות, וד"ר צור שלו מחוג היסטוריה כללית. נלמד על מסעות היסטוריים וספרותיים, על המרחב החילוני ועל החוויה הדתית, על הייצוג האמנותי בטקסט ובתמונה.
 סדנאות פנים אל פנים בקבוצות למידה קטנות (עד 15 סטודנטים) - בהנחיית צוות מנחים, תלמידי מחקר בפקולטה למדעי הרוח.

דרישות הקורס

קריאת טקסטים לקראת ההרצאה או הסדנה - בחלק מן המפגשים חשובה ההיכרות המקדימה עם הטקסט על מנת להפיק תועלת מהפעילות.
השתתפות פעילה בסדנאות.
כתיבת משימות קצרות - בסך הכל 3 משימות לקורס.
מבחן בית מסכם לקורס.
נוכחות חובה בסדנאות.

 

 

שיעור 1: הגדרת המושגים ומטרות הקורס  

המסע הינו תופעה אוניברסאלית חוצת גבולות, אותה ניתן לבחון מזוויות דיסיפלינאריות שונות. בשיעור הראשון נכיר את צוות הקורס ואת הזווית הדיסיפלינארית הייחודית לכל אחד מהמרצים. נתמקד במונחי היסוד, שיאפשרו לנו להבין את תופעת המסע וכן נפגוש את הנוסע סר ג'ון מנדוויל, שסיפורו ילווה אותנו לאורך הקורס.סדנה 1: מבוא ותרגיל ניתוח תמונה   

 שיעור 2: צליינות בימי הביניים כמסע אל המרכז  

בשיעור זה נעסוק בצליינות נוצרית בימי הביניים. נבחן את שורשי התופעה ומניעיה, נסקור את המרכזים הקדושים בדרך לירושלים ונדון בתופעה המרתקת של פולחן שרידי קדושים.
סדנה 2: שורשי הצליינות הנוצרית ושרידים קדושים בדרך לירושלים   

 שיעור 3: ירושלים כמרכז  

בשיעור השלישי נגיע סוף סוף אל מרכז העולם - אל ירושלים. נשתמש במקורות ראשוניים, בסיפורו של ג'ון מנדוויל ובמפת מידבא במיוחד, על מנת לבחון כיצד תוארה ירושלים מראשית הנצרות ועד לימי הביניים וננסה לשחזר את חווייתו של הצליין בארץ הקודש.
סדנה 3: ירושלים כמרכז  
 (מקור התמונה)

 שיעור 4: גילוי העולם הישן  

היום נעמיק במסע העליה לרגל אל ירושלים. נעמוד על תמורות באופיה של הצליינות בעידן התגליות ועל התפתחות האופי הסקרני של תיאור המקומות הקדושים. כמו כן, נשאל מה תפקידה של ספרות המסע ומה ניתן ללמוד ממנה. לבסוף, נדון בביקורות שעלו כנגד היציאה למסע. 
סדנה 4: גילוי העולם הישן 

 שיעור 5: זרים במרכז - האסלאם והעות'מאנים  

המסע מזמן מפגש עם הזר. בשיעור זה נתמקד בתיאורים מתוך ספרות מסע של הזרים שבמרכז, המוסלמים, העות'מאנים והנצרות המזרחית. הדבר יאפשר לבחון את הקשר הדיאלקטי בין מרכז לשוליים ואת האופן בו הם מתכתבים זה עם זה.
סדנה 5: זרים במרכז - העותמאנים  

 שיעור 6: המסע אל השוליים  

בשיעור השישי נמשיך במסע מן המרכז אל שולי העולם. נעזר במקורות ראשוניים טקסטואליים וויזואליים מימי הביניים בכדי להבין כיצד מתוארים האחרים שבשוליים ומה ניתן ללמוד מהם על חברת הבית.
סדנה 6: המסע אל השוליים 

 שיעור 7: תגליות, העולם החדש  

בשיעור זה נמשיך במסע אל שולי העולם והפעם נתמקד במסע אל העולם החדש ובתקופת התגליות. נדון במושג תגלית ונבחן את המתח שהוא צופן בחובו בין זר ומוכר, בין ידע מקדים לבין מפגש עם עולמות חדשים.
סדנה 7: תגליות, העולם החדש  

 שיעור 8: אוטופיה  

היום נפליג במסע אל עולמות דמיוניים. השיעור יעסוק באוטופיות - ז'אנר ספרותי שזכה לפריחה בעידן התגליות ויעמוד על הקשר בין המהפכה הגיאוגרפית לבין חשיבה מופשטת על מקומות שאינם קיימים. גם כאן נתייחס לציר זר-מוכר ולאופן בו הזר, והפעם הזר המדומיין, משמש מראה לבחינת חברת הבית.
סדנה 8: אוטופיה  

שיעור 9: ירושלים בדמיון

בשיעור התשיעי נערוך מסע דמיוני נוסף – הפעם בחזרה אל המרכז. נעמוד על האופן בו נתפסה ירושלים במאה ה-19, תוך התמקדות בהשפעות המסע האוטופי על המסע הצלייני. כמו כן, נעסוק במסעה של ירושלים עצמה, אשר מועתקת ועוברת אל מקומות אחרים. 

שיעור 10: סיכום  

בשיעור האחרון נמשיך ונעמיק במסע אל ירושלים בדמיון במאה ה-19. נבחן את המפגש עם האחרים שבמרכז וננסה לענות על השאלה – האם אחרים אלו משקפים מציאות או שמא אוטופיה?
 בשיעור זה נסכם את הסוגיות שהועלו במהלך הקורס ונערוך דיון מסכם בשאלות מפתח.
סדנה 10: מסע אל ירושלים במאה ה-19 
סדנה 10א': סיכום ומטלה

 

 

אתם כאן: Home קורסים קורסים בשנה"ל תשע"ו המסע הדתי בין מרכז לשוליים