01.jpg

הרפסודוס והפילוסוף: מבטים על אמנות, בין קדושה לשיגעון

הרפסודוס והפילוסוף: מבטים על אמנות, בין קדושה לשיגעון

מרצה: דורית ברחנא לורנד 

סמסטר ב, יום ראשון, 10:00-08:30 

מספר קורס: 100.1370, תרגול: 10.1371, מ.א.: 100.1370 

במרכז כל שיעור תעמוד סוגיה פילוסופית שאותה נבחן לאור יצירת אמנות (אחת או יותר) מתחומי האמנות הפלסטית, התיאטרון והמוסיקה. כך נוכל לראות כיצד האמנות, מצידה, בוחנת את השאלות הפילוסופיות אודותיה.

"הלא חפץ עדין הוא המשורר, מוכנף וקדוש, ואין בכוחו לומר דברי שירה, עד שתבוא עליו השראה אלוהית, ועד שתעזבנו הבינה ולא תהיה עוד דעתו בו" כתב אפלטון בדיאלוג המוקדם "איאון". מאוחר יותר, טען שלמרות קסמה הרב (ולמעשה בעיקר בגללו) מוגבל מקומה של האמנות במדינה. היחס האמביוולנטי שמגלה אפלטון לשירה כבר בראשית דרכו הפילוסופית, מאפיין את יחס החברה המערבית לאמנות בכלל עד עכשיו. במרכז כל שיעור תעמוד סוגיה פילוסופית שאותה נבחן לאור יצירת אמנות (אחת או יותר) מתחומי האמנות הפלסטית, התיאטרון והמוסיקה. כך נוכל לראות כיצד האמנות, מצידה, בוחנת את השאלות הפילוסופיות אודותיה.

 

תרגולים:

קבוצה 1 - יום רביעי 18:00-16:00

קבוצה 2 – יום שני 14:00-12:00

הקורס מעניק 4 יח"ל (שיעור + תרגיל) לתלמידי תואר ראשון ושני, ומוגש כסדרה אקדמית לקהל הרחב במסגרת התכנית "נופי ידע".

אתם כאן: Home קורסים קורסים בשנה"ל תשע"ו הרפסודוס והפילוסוף: מבטים על אמנות, בין קדושה לשיגעון