06.jpg

צלקתו של אודיסאוס: על זיכרון ילדות וזהות

 סמסטר ב - יום ג 16:00 -18:00

הקורס בהנחיית ד"ר ורד לב כנען, ראש החוג לספרות עברית והשוואתית ומרצים אורחים מאוניברסיטאות בארץ המובילים בתחומם. הקורס ירצה להתחקות באמצעות קריאה ופרשנות בטקסטים היסטוריים, ספרותיים, יצירות אמנות וקולנוע אחר מהות פעולת הזיכרון, אופני העלמתו והשכחתו כמו גם את אופני התגלותו המחודשת והשפעתו על עיצובה של זהות אישית וקולקטיבית.

מספר קורס - 100.1330, תספר תרגול - 100.1331

לאחר עשר שנות מלחמה בטרויה ועשר שנות נדודים חוזר אודיסאוס לביתו. הוא מופיע כקבצן חסר זהות וחסר בית ומתקבל אל ביתו כאורח זר. כאשר האומנת הזקנה רוחצת את רגליו היא נוגעת לפתע בצלקת שברגלו ומתעורר זיכרון ילדות קדום שחושף את זהותו...

נקודת המוצא של הקורס תהיה המיתוס של אודיסאוס אך דרכו נצא לבחון את המופעים האישיים והקולקטיביים של זיכרון הילדות כמו גם את ממדיו הפסיכולוגיים, האתיים והפוליטיים. באמצעות קריאה ופרשנות בטקסטים היסטוריים, ספרותיים, יצירות אמנות וקולנוע נתחקה אחר מהות פעולת הזיכרון והשכחה, והשפעתם על עיצובה של זהות אישית וקולקטיבית.

פרטי הקורס: 

מספר שיעור: 100.1330 שיעור

מספר תרגול: 100.1331 תרגול

מספר קורס מאסטר: 100.3330 שיעור בדרג 3 לתלמידי המ"א (+ אפשרות לתרגול 100.3331).

מיקומי ההרצאות בימי שלישי בין 16:15- 17:45:
25.02 אולם מצפור קומה 30
04.03 אולם מצפור קומה 30
11.03 715 בניין ראשי
18.03 715 בניין ראשי
25.03 715 בניין ראשי
01.04 אולם מצפור קומה 30
08.04 אולם מצפור קומה 30
22.04 אולם מצפור קומה 30
29.04 715 בניין ראשי
13.05 715 בניין ראשי
20.05 אולם מצפור קומה 30
27.05 715 בניין ראשי
27.05 715 בניין ראשי
10.06 715 בניין ראשי

מיתוס: צלקתו של אודיסאוס - תרגיל

ב01100.1131

א'

10:00

12:00

ב02100.1131

ג'

14:00

16:00

ב03100.1191

ג'

10:00

12:00

ב04100.1191

ה'

14:00

16:00

odysseus-flyer-12.01.14-web

 myth poster

מרכזת הקורס: ד"ר ורד לב-כנען.
 

אתם כאן: Home קורסים קורסים בשנה"ל תשע"ד מיתוס - צלקתו של אודיסאוס: על זיכרון ילדות וזהות