05.jpg

אהבה

סמסטר א, יום א 18:00-16:00. 

מה היא אהבה? מהם ייצוגיה השונים בחיי אדם? כיצד היא נתפסה והומשגה לאורך הדורות ומעבר לתחומי דעת שונים? והאם בכלל יש טעם לחקור אותה בכלים מדעיים? 

קורס "אהבה" במסגרת פרויקט "נופי ידע".

מרצים משתתפים: פרופ' דני קורן, החוג לפסיכולוגיה, ד"ר נירה פנסר, החוג להיסטוריה, ד"ר רוית ראופמן, החוג לספרות עברית והשוואתית

מה היא אהבה? מה הם ייצוגיה השונים בחיי אדם? כיצד היא נתפסה לאורך הדורות ומה הם הגלגולים שעבר מושג ה"אהבה" כמושג תיאורטי בתחומי הדעת השונים?

הקורס מציע מבט פנורמי רב-תחומי הקשור במושג האהבה, כפי שנתפס בספרות, בתיאוריות פסיכואנליטיות ופסיכודינמיות, ובהקשרים היסטוריים. היבטים שונים הקשורים במושג האהבה (ובכללם הקשר בין אהבה רוחנית וגופנית, כוחה המרפא של האהבה ועוד) ייבחנו באופן רוחבי תוך אימוץ דיסציפלינות מדעיות שונות ובחינת זיקות הגומלין שביניהן.  

 חטיבה ראשונה: : "אם תראיני, לא תראיני יותר" (אפוליאוס)- על אהבה וחקירה אקדמית- הילכו שניים יחדיו?

13.10.13: מתודולוגיה ותיאוריות של הרגש בפסיכולוגיה, בספרות ובהיסטוריה

השיעור יעסוק בשאלות עקרוניות הקשורות באפשרות לחקור רגש כמו אהבה בכלים אקדמיים. לשאלה זו יש משמעויות אתיות ומתודולוגיות. שאלות הקשורות בטבע החקירה, בכלים העומדים לרשותנו ובאופן בו דיסציפלינות שונות פוגשות שאלות אלו ינוסחו כציר שיעסיק אותנו לאורך הקורס כולו. מרצים: דני, נירה, רוית.

חומרי קריאה:

Hatfield, E., & Rapson, R. L. (2002). Passionate love and sexual desire: Cross-cultural and historical perspectives. In A. Vangelisti, H. T. Reis, & M. A. Fitzpatrick (Eds.) Stability and change in relationships, Cambridge, England: Cambridge University Press, 306-324.

20.10.13: רבדים של המחקר אודות האהבה- מבט דיסציפלינארי ואינטרדיסציפלינרי.

השיעור יעסוק באהבה ורגשות במבט היסטורי, פסיכולוגי וספרותי. נדבר על מהות המחקר האינטרדיסציפלינרי ועל האפשרות להתבונן במושג "אהבה" במבט פנורמי. מרצים: דני, נירה, רוית.

חומרי קריאה:

P. N. Stearns and C. Z. Stearns, “Emotionology: Clarifying the History of Emotions and Emotional Standards,” American Historical Review 90 (1985), 813-36.

A. Hochschild, The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling, (Berkeley, 1993).

U. Frevert, Emotions in History—Lost and Found, (Central European UP, 2011).

C. Lutz, G. M. White, ‘The Anthropology of Emotions’, Annual Review of Anthropology 15 (1986: 405-436).

ברמן, ע.(1987), פסיכואנליזה וספרות: בחיפוש אחר נקודת מפגש, שיחות, כרך 1, חוברת 3, עמ' 207-218.

Barbara Rosenwein, ‘Worrying about Emotions in History’,  American Historical Review 107 (2002: 821-845).

27.10.13: היסטוריוגרפיה של רגשות. מרצה: נירה.

חומרי קריאה:

H. R. Lantz, “Romantic Love in the Pre-Modern Period: A Social Commentary,” Journal of Social History 15:3 (1982), pp. 349-70.

W. Reddy, The Making of Romantic Love: Longing and Sexuality in Europe, South Asia, and Japan, Chicago, 2012.

E. Illouz, Consuming the Romantic Utopia: Love and the Cultural Contradictions of Capitalism, (Berkeley, 1997).

חטיבה זו מפגישה טקסטים מדיסציפלינות שונות- היסטוריה, פסיכולוגיה וספרות, ומאפשרת בחינה של ההבדלים במתודות באמצעותן מתמודדת כל דיסציפלינה עם הנושא. נושאים התרגילים המלווים את ההרצאות של חטיבה זו מסייעים לבחון שאלות כגון: האם העיון האינטרדיסציפלינרי מעלה סתירות בהבנת הנושא, או להיפך: מעודד את השיח ומאפשר מבט פנורמי משלים. בחינה זו מסייעת לתת את הדעת על ההבדלים בטרמינולוגיה ועל נקודות ממשק אפשריות. כך למשל, ברומן "הרחק מהמון מתהולל" מספר אחד הגיבורים כי כל המשמעות שיש לאהבה, זה כשהוא מספר עליה לאחר. מה המעמד של ניסוח זה בראיה היסטוריוגרפית ופסיכולוגית?

Amour-courtois-14

amour

 חטיבה שנייה: "אומרים אהבה יש בעולם: מה זאת אהבה?"(ביאליק)- ביטויים של אהבה

 03.11.13: ייצוגים קולנועיים של אהבות בלתי אפשריות. מרצה: איבון קוזלובסקי גולן

 חומר קריאה:

G.K., Yvonne, Cinematic Love and the Shoah: Abnormal Love During Abnormal Times, Post Script, vol. 30:3(2012 ), pp. 40-57.

 10.11.13:"נערה עם טבעת זהב: אהבה וזוגיות בציור ההולנדי בתור הזהב" מרצה: יוחאי רוזן

 חומר קריאה:

 Eddy de Jongh, "A Bird’s Eye View of Erotica" in Questions of Meaning; Theme and Motif in Dutch Seventeenth-Century Painting. Translated and edited by Michael Hoyle. Leiden: Primavera Pers, 2000. (ND646.J66 2000)

 17.11.13: אהבה מראייה פסיכולוגית- גישות שונות. מרצה: דני

 חומרי קריאה:

 Biologic theories of love:

 http://www.helenfisher.com/downloads/articles/15npolve.pdf

 History and anthropology of emotion

 24.11.13: אהבה בספרות. מרצה: רוית

 חומרי קריאה: 

 Dundes, A. (1978), To Love My Father All: A Psychoanalytic Study of the Folktale Source of King Lear, Essays in Folkloristic, Folklore Institute, pp. 207-222.

 התרגילים השונים של חטיבה זו יאפשרו דיון בתוצרים השונים (סרט קולנוע, יצירה ספרותית, תמונות אמנות ותיאור מקרה פסיכולוגי מפורסם) תוך התייחסות לחומרים התיאורטיים שהוצגו בהרצאות. 

 
 

 חטיבה שלישית: "...וגופך לי מבט, וחלון וראי": אהבה, מין וארוטיקה

 08.12.13: אהבה, מיניות וארוטיקה במיתוס על אמור ופסיכה. מרצה: רוית

 חומר קריאה: 

נוימן, א. (1996), אפוליאוס- אמור ופסיכה- על ההתפתחות הנפשית של היסוד הנשי, תרגום עברי מאת מרים רון-בכר, ספרית פועלים, הוצאת הקבוץ הארצי והשומר הצעיר, תל אביב.

 15.12.13: מעמדה של האהבה הגופנית בימי הביניים. מרצה: נירה

 חומר קריאה: 

H. R. Lantz, “Romantic Love in the Pre-Modern Period: A Social Commentary,” Journal of Social History 15:3 (1982), pp. 349-70.

 22.12.13: אהבה, מיניות ופסיכולוגיה. תשתיות רגשיות וגופניות.

 חומר קריאה: 

29.012.14: פשרות רומנטיות. מרצה: אהרון בן-זאב

התרגילים המלווים את ההרצאות בחטיבה זו מפגישים טקסטים משמעותיים הלקוחים מכל אחת מהדיסציפלינות ובוחנים אותם הן בנפרד, כעומדים בפני עצמם, והן את הדיאלוג שהם מקיימים או לא מקיימים ביניהם. למשל, מעמדה של האהבה והמיניות בפסיכואנליזה עבר תמורות משמעותיות מאז פרויד, שהתייחס לטרנספרנס הארוטי ולמקומו של הטאבו על המיניות בהתפתחות נוירוזות והפרעות נפשיות אחרות, דרך זרמים של יחסי אובייקט, וכן זרמים פמיניסטיים. דגש מיוחד בעניין זה ניתן לגישות התייחסותיות, שהעמידו במרכז הדיון את נושא היחסים בין המטפל והמטופל. נושאים אלה באו לידי ביטוי ביצירות ספרותיות שונות (שאל חלקן פרויד עצמו התייחס) והם פרי אקלים היסטורי מסוים שרווח בשלהי המאה ה-19 והמחצית השנייה של המאה העשרים. התרגילים מסייעים להתמודד עם שאלות כגון האם גם בתקופות היסטוריות מוקדמות יותר אפשר לצפות ממיניות מודחקת שתהיה מרכזית בהיווצרות תסמונות נפשיות. הטקסט "שלוש נשים היסטריות" יידון בהקשר זה תוך התבוננות מנקודות מבט פסיכולוגית, היסטורית וספרותית.   

 
 

 חטיבה רביעית: "כי חולת אהבה אני" (שיר השירים)- אהבה ומחלה, אהבה וריפוי

 05.01.14: אהבה כמרפאת ביצירתו של מכס ברוד- הקשרים ספרותיים, היסטוריים ופילוסופיים. מרצה: נורית פגי.

 חומר קריאה:

 ברוד, מכס, "חיי מריבה"- אוטוביוגרפיה, "הנערה הצ'כית", קטע מתוך האוטוביוגרפיה של ברוד "חיי מריבה", הספרייה הציונית, ירושלים, תשכ"ז, 1967, עמ' 200-202.

 12.01.14: לאהוב במילים- אהבה וטיפול נפשי.

 חומר קריאה:

 19.01.14:היסוד המרפא שבאהבה, היסוד המרפא שבספרות. מבט ביבליותרפי. מרצה: רוית. 

חומר קריאה:

 צורן, רחל, הקול השלישי, כרמל, 2000.

 אמיר, דנה, על הליריות של הנפש, מגנס, 2008.