01.jpg

מסעות
סמסטר א', יום ג' 14:00-16:00

מהו מסע? או אולי עדיף לשאול, מה הוא לא מסע? נדידות עמים, מסלול החיים, עלילות גיבורים, התעלות הנפש, קריאה, תגליות, בריחה, לימוד – כל אלה הם סוגי מסעות, תנועה במרחב ממשי או מדומיין, תהליך, שינוי.

אהבה

סמסטר א, יום א 18:00-16:00. 

מה היא אהבה? מהם ייצוגיה השונים בחיי אדם? כיצד היא נתפסה והומשגה לאורך הדורות ומעבר לתחומי דעת שונים? והאם בכלל יש טעם לחקור אותה בכלים מדעיים? 

זמן

סמסטר ב', 

בקורס זה נלמד על מהותו של הזמן והיחס אליו מזוויות שונות. הבנת מושג הזמן הינה, למעשה, הבנת היתכנותו של תהליך והבנתו של השינוי. על כן הזמן הוא מבט על מהותה של הפעילות האנושית.
כיוון שהזמן הוא אחת הקטגוריות הבסיסיות של התפיסה, הוא מהווה חלון התבוננות על מושגים מרכזיים של בני האדם באשר הם.

צלקתו של אודיסאוס: על זיכרון ילדות וזהות

 סמסטר ב - יום ג 16:00 -18:00

הקורס בהנחיית ד"ר ורד לב כנען, ראש החוג לספרות עברית והשוואתית ומרצים אורחים מאוניברסיטאות בארץ המובילים בתחומם. הקורס ירצה להתחקות באמצעות קריאה ופרשנות בטקסטים היסטוריים, ספרותיים, יצירות אמנות וקולנוע אחר מהות פעולת הזיכרון, אופני העלמתו והשכחתו כמו גם את אופני התגלותו המחודשת והשפעתו על עיצובה של זהות אישית וקולקטיבית.

אתם כאן: Home קורסים קורסים בשנה"ל תשע"ד