04.jpg

     

  IMG 20170904 154031

מפגשים עם האחר: המופלא, המסקרן והמסוכן

אוניברסיטת חיפה, 12.6.2017 

 

 

 nznz

 

מפגשים עם האחר: המופלא, המסקרן והמסוכן

(אוניברסיטת חיפה, 12.6.2017)

מארגנת הכנס: ד"ר אמה מעיין פנר

האחר שייך לקבוצה בעלת שוני כלשהו בייחס להגדרה העצמית של הקבוצה הדומיננטית בחברה מסויימת ועל כן נחשב לנחות, פגום ולעתים גם נרדף על ידיה. אחרוּת יכולה להיות בעלת אופי שונה ומגוון ולכלול קבוצות הנבדלות במראה חיצוני, ג'נדר, נטיות מיניות, דת, אורח חיים, גזע ועוד. לעתים מאפייניו של האחר מוקצנים עד כדי כך שהופכים אותו ליצור דמוני וסטריאוטיפי עד כדי העברתו מהעולם הקיים לעולם המדומיין. עולם וירטואלי זה, עשוי להיות מופלא ומושך אך גם מסוכן לקבוצה הדומיננטית שיצרה אותו. 

ביוני האחרון התקיים באוניברסיטת חיפה כנס "מפגשים עם האחר: המופלא, המסקרן והמסוכן" בחסות תכנית "נופי ידע" ובשיתוף עם החוג לתולדות האמנות ותרבות הקולנוע. הכנס דן בתפיסת ה"אחר" בתרבות המערבית בפרספקטיבה היסטורית כפי שבאה לידי ביטוי ביצוגים וויזואליים רבים ומגוונים הכוללים אמנות פלאסטית, תיאטרון, קולנוע ועוד. את הכנס ליוותה תערוכה ששילבה קטעי שירה ואמנות פלסטית הדנים בנושא "האחר". 

ברצוננו להודות לכל באי הכנס, המשתתפים והאורחים, ביניהם: יוני אשר, נסים גל, ניתאי שנאן, גיל פישהוף, אלישבע רבל נהר, מריאנו אקרמן, עודד היילברונר, תמר מאיר, אלון בר, מיטל נסים, סיגל בן יאיר, מירה אלבו, איציק רוזן, ננה בר, עתי ציטרון, סיגל יונה, אורי לוין, טובה אשר ואיבון קוזלובסקי גולן. 

 

אתם כאן: Home מה חדש? 12.6.17 כנס מפגשים עם האחר: המופלא, המסקרן והמסוכן