07.jpg

קורסים בשנה"ל תשע"ח

IMG 9075


סטודנטים יקרים, בפתח שנת הלימודים החדשה,
אנו מזמינים אתכם להירשם לקורסי הבחירה הייחודיים של "נופי ידע".
שנת לימודים מרתקת ומוצלחת!
 


צילום: דרור מעיין

 

 

 

 

 

 

 

 

סמסטר א

 

סוד המדבר-חידת נטישתם של הישובים הביזנטיים הנטושים בנגב , מרצה: ד"ר יותם טפר, מתרגלת: ענבר קטלב

 

      מספר קורס ב"א 100.1500, מ"א 100.3500,  יתקיים ביום א' 12:00-14:00

 

תרגיל ב"א 100.1501, מ"א 100.3501,  2 קבוצות תרגול ביום א': 14-16, 16-18

 

סמסטר ב

 

פולק, בלוז ורוק'נ'רול: הסטוריה ומוסיקה, מרצה: ד"ר ערן שלו, ד"ר אלון שבמתרגלים: טרם קיבלתי את שמותיהם

 

מספר קורס ב"א 100.1490 , מ"א 100.3490, יתקיים ביום א' 12:00-14:00

 

תרגיל ב"א 100.1491, מ"א 100.3491, שני תרגולים במקביל ביום א' 14:00-16:00

 

קורס שנתי

 

אמונות ואמנות בגליל לאורך הדורותהמרצים: ד"ר אייל בן אליהו, ד"ר עדי ארליך, מרצים אורחים ומתרגלי נופי ידע

 

מספר קורס ב"א לסמסטר א' 100.1629, מ"א 100.3629, יתקיים ביום ג' 14:00-16:00

 

מספר קורס ב"א לסמסטר ב' 100.1630, מ"א 100.3630, מועדי התרגולים יפורסמו בהמשך

 

הקורס מורכב מ-13 שיעורים פרונטליים וארבעה סיורים. 

אתם כאן: Home מה חדש? קורסים בשנה"ל תשע"ח