02.jpg

מפגשים - כנס בחוג לתולדות האמנות

ENCOUNTERS

מפגשים: ייצוגים, ביצועים והמשגות של מפגש באמנות ובתרבות החזותית (חיפה 23-22 במאי 2012)

האמנות מייצגת מפגשים בן האדם לחברה, בין אמנים לפטרונים, בין מעמדות, חברות ותרבויות. היא נוצרת תוך כדי מפגש בין האמן לחומריו ובין עבודתו לערכי תקופתו. היא יכולה לייצג מפגש בין האדם והחי, הטבע והתרבות, הצופה והנוף, המנהיג ועמו, וכיוצא באלה. היא עשויה גם לתעד ולחשוף מפגשים אלימים כמו מלחמות, מאבקים חברתיים, אירועי טרור, וסכסוכים פוליטיים. אך האמנות אינה רק מייצרת מפגשים מתוך התהוותה, אלא גם מחוללת גל נוסף של מפגשים דרך אופני ההצגה שלה ובעת הצפייה בה. הכנס מפגשים מיועד לבחון את המפגשים שהאמנות מייצגת אך גם המפגשים שהיא מחוללת.

לתוכניית הכנס

 

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן

אתם כאן: Home מה חדש? מפגשים - כנס בחוג לתולדות האמנות