header.png

  אמונות ואמנות בגליל לאורך הדורות

  ימי שני סמסטר ב’, בהנחיית פרופ‘ אייל בן אליהו ופרופ’ עדי ארליך. התרגילים ניתנים בשתי קבוצות: 10:00-12:00, 12:00-14:00. במהלך הסמסטר יתקימו 4 סיורים.

  אמנות ואמונות

  מספר קורס ב"א  100.1629 + תרגיל 100.1630 מספר קורס מ"א 100.3629 ללא תרגיל

  גליל הוא חבל ארץ שבו צמחו, גדלו וחיו דתות ואמונות שונות לאורך השנים. קורס זה יעסוק הן במקומות הפיזיים של הפולחן והן בפולחן עצמו שהתקיים בהם. למרות ההבדלים הגדולים בין כל דת ואמונה, הרי שיש קווים המחברים את אופן הפולחן והסגידה, דוגמת בניית מבני פולחן, הקרבת קורבנות או תחליף קורבנות, טקסי תפילה וקריאה בכתבי קודש. במהלך הקורס נכיר את המבנים השונים ונעסוק בתכניתם, עיטוריהם, אופי הפולחן השונה בכל אחת מהדתות, ובמשותף ביניהם.

  קורס זה הוא קורס משולב משתי בחינות: ראשית, הוא יועבר על ידי שני מרצים, היסטוריון וארכיאולוגית, כדי לצור לימוד ודיון בינתחומי המקיף זוויות שונות של סוגיית מבני הפולחן. המקורות עליהם נתבסס הם הן מקורות היסטוריים (טקסטים, כתובות וכדומה), והן ממצאים ארכיאולוגיים ואמנותיים (מבני פולחן, חפצי פולחן, פסיפסים וכדומה). מתרגלים יסייעו בהבנת וניתוח המקורות. שנית, זהו קורס מטייל שחציו יתקיים בכיתה וחציו האחר בשטח, בסיורים שמקיפים פולחן בגליל לאורך כ-4,000 שנה.

  ***הקורס מוכר במסגרת חובות "דרך הרוח"***

  לפרטים נוספים והרשמה: גב' יפעת כהן מזרחי, טלפון - 04-8240124, דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  מי אנחנו:

  נופי ידע – חווית למידה שלא הכרת!
  תוכנית 'נופי ידע' של הפקולטה למדעי הרוח בשיתוף הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה מציעה קורסים חדשניים המוכרים במסגרת חובות 'דרך הרוח'. הקורסים יפגישו את הלומדים עם מגוון דיסציפלינות וגישות מתחום מדעי הרוח, תוך שימת דגש על טכנולוגיות למידה חדשניות.
  הקורסים בתוכנית יעסקו בנושא מרכזי, אשר יוצג בשיעור ממספר נקודות מבט על ידי מרצים מדיסציפלינות שונות בפקולטה. בסדנאות (קבוצות תרגול) נמשיך להעמיק בנושא בקבוצות קטנות, אשר יונחו על ידי תלמידי מחקר. הקורסים ילוו באתר אינטרנט, המציע חוויית למידה חדשנית. האתר יאפשר לצפות בהרצאות הקורס תוך הוספת תגובות, רעיונות ושאלות. בנוסף, האתר יאפשר לעבוד על מטלות הקורס בסביבה מתוקשבת, תוך שמירה על קשר שוטף עם מנחי הסדנאות ותלמידי הקורס.

  רוצה לגלות איך רשת חברתית הופכת לחוויה של למידה אקדמית? הכנס/י לקטלוג הקורסים שלנו והרשם/י עכשיו!

  © 2018 נופי ידע, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה | דוא”ל: ny@univ.haifa.ac.il | עיצוב אתר: שני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע