header.png

  המסע הדתי – בין מרכז לשוליים

  בהנחיית ד"ר צור שלו, החוג להיסטוריה כללית וד"ר אמה מעיין פנר, החוג לתולדות האמנות.
  קורס מתוקשב, סמסטר א’. תרגול יתקיים ביום חמישי 16:00-14:00.

  המסע הדתי

  מספר קורס ב"א 100.1320, מ"א 100.3320 // מספר תרגיל ב"א 100.1321, מ"א 100.3321

  מהו מסע? או אולי עדיף לשאול, מה איננו מסע? נדידת עמים, מסלול החיים, עלילות גיבורים, קריאה, תגליות, בריחה, לימוד - כל אלה הם סוגי מסעות ותנועה במרחב ממשי או מדומיין. למסע הדתי מקום מיוחד במכלול התנועה האנושי.

  בקורס "המסע הדתי בין מרכז לשוליים" נחקור את התופעה המרכזית הזו על ידי התמקדות בניגוד בין מרכז ושוליים. עולי רגל מחפשים את הקדושה ואת קרבת האל המרכז הדתי, אך גם לקצות הארץ הזרים והרחוקים נודעת חשיבות רוחנית. נעקוב אחר צליינים, מגלי ארצות , סופרים וצלמים ונבחן את תופעת המסע הדתי בטקסט ובתמונה.

  ***הקורס מוכר במסגרת חובות "דרך הרוח"***

  לפרטים נוספים והרשמה: גב' יפעת כהן מזרחי, טלפון - 04-8240124, דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  מי אנחנו:

  נופי ידע – חווית למידה שלא הכרת!
  תוכנית 'נופי ידע' של הפקולטה למדעי הרוח בשיתוף הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה מציעה קורסים חדשניים המוכרים במסגרת חובות 'דרך הרוח'. הקורסים יפגישו את הלומדים עם מגוון דיסציפלינות וגישות מתחום מדעי הרוח, תוך שימת דגש על טכנולוגיות למידה חדשניות.
  הקורסים בתוכנית יעסקו בנושא מרכזי, אשר יוצג בשיעור ממספר נקודות מבט על ידי מרצים מדיסציפלינות שונות בפקולטה. בסדנאות (קבוצות תרגול) נמשיך להעמיק בנושא בקבוצות קטנות, אשר יונחו על ידי תלמידי מחקר. הקורסים ילוו באתר אינטרנט, המציע חוויית למידה חדשנית. האתר יאפשר לצפות בהרצאות הקורס תוך הוספת תגובות, רעיונות ושאלות. בנוסף, האתר יאפשר לעבוד על מטלות הקורס בסביבה מתוקשבת, תוך שמירה על קשר שוטף עם מנחי הסדנאות ותלמידי הקורס.

  רוצה לגלות איך רשת חברתית הופכת לחוויה של למידה אקדמית? הכנס/י לקטלוג הקורסים שלנו והרשם/י עכשיו!

  © 2018 נופי ידע, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה | דוא”ל: ny@univ.haifa.ac.il | עיצוב אתר: שני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע