header.png

  הסוד של המדבר: היישובים הביזנטיים הנטושים בנגב

  הסוד של המדבר: היישובים הביזנטיים הנטושים בנגב  

  pic_1t.jpg    מרצה: יותם טפר

  סמסטר א, יום א 12:00-14:00

  מספר קורס ב.א - 100.1500
  תרגיל ב.א -         100.1501
  מספר קורס מ.א - 100.3500
   
  תרגיל, מ.א -        100.3501

   

  תולדותיהם של יישובי הנגב נמשכים על פני תקופה של מאות שנים, במהלכן הוחלפו אמונות ודתות ותועדו מאבקים על הגמוניה ושלטון. מיקומם של היישובים באזורי שוליים של אימפריות גדולות היה מלווה בפיתוח יכולות מנהליות, כלכליות, חקלאיות ומסחריות שהבטיחו חיי קהילה משגשגים בספר המדבר בתקופות הרומית והביזאנטית עד שננטשו ולא נשובו עוד לפני יותר מאלף שנה. יישובי הרפאים בנגב מעלים בפנינו שאלות אודות יכולת ההתיישבות של האדם באזור צחיח בעת העתיקה. איך הוקמו ושרדו יישובים בשולי הארץ הנושבת? מדוע ומתי דעכו וננטשו? בעזרת עיון במקורות, לימוד התנאיים הטבעיים-סביבתיים בנגב וממצאים ארכיאולוגיים נבקש להבין טוב יותר את רצף האירועים שהביאו לקריסת המערך היישובי בנגב במעבר בין התקופה הביזאנטית למוסלמית הקדומה. בקורס, שנבנה סביב פרויקט חפירה פעיל, ניפגש עם חוקרים מתחומים שונים ובתרגיל נחווה מתודות מחקריות ושיטות עבודה מגוונות שיעזרו לנו לפענח את הסוד של המדבר.

   

   
  שבטה, מבט כללי על האתר והכנסיה הדרומית

   

  מועדי התרגולים

  יום א 14:00-16:00
  יום א 16:00-18:00

   (קבוצות התרגול יפתחו בהתאם להרשמת תלמידים)

   

   

  מי אנחנו:

  נופי ידע – חווית למידה שלא הכרת!
  תוכנית 'נופי ידע' של הפקולטה למדעי הרוח בשיתוף הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה מציעה קורסים חדשניים המוכרים במסגרת חובות 'דרך הרוח'. הקורסים יפגישו את הלומדים עם מגוון דיסציפלינות וגישות מתחום מדעי הרוח, תוך שימת דגש על טכנולוגיות למידה חדשניות.
  הקורסים בתוכנית יעסקו בנושא מרכזי, אשר יוצג בשיעור ממספר נקודות מבט על ידי מרצים מדיסציפלינות שונות בפקולטה. בסדנאות (קבוצות תרגול) נמשיך להעמיק בנושא בקבוצות קטנות, אשר יונחו על ידי תלמידי מחקר. הקורסים ילוו באתר אינטרנט, המציע חוויית למידה חדשנית. האתר יאפשר לצפות בהרצאות הקורס תוך הוספת תגובות, רעיונות ושאלות. בנוסף, האתר יאפשר לעבוד על מטלות הקורס בסביבה מתוקשבת, תוך שמירה על קשר שוטף עם מנחי הסדנאות ותלמידי הקורס.

  רוצה לגלות איך רשת חברתית הופכת לחוויה של למידה אקדמית? הכנס/י לקטלוג הקורסים שלנו והרשם/י עכשיו!

  © 2018 נופי ידע, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה | דוא”ל: ny@univ.haifa.ac.il | עיצוב אתר: שני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע