header.png

  מחשבות על אמנות בין קדושה לשיגעון

  מחשבות על אמנות בין קדושה לשיגעון 

      מרצה: דורית ברחנא-לורנד

  סמסטר א, יום ב 08:00-10:00

  מספר קורס ב.א - 100.1576
  תרגיל ב.א -         100.1584
  מספר קורס מ.א - 100.3502
   
  תרגיל, מ.א -        100.3503

   

   

   

   

   

   

   

  אם בחרת ללמוד אמנות חזותית, מוסיקה או תיאטרון ייתכן שנתקלת בתגובות קיצוניות משני סוגים: תגובות מלאות שבחים על הבחירה בדרך חיים של יצירה ויופי ולעומתן תגובות קשות שהטילו בספק את שיקול דעתך. בוודאי חשת בפער הגדול בין שני הקצוות הללו ואולי אף תהית על מקורו. היחס החצוי הזה, שאינו מאפיין רק את קרוביך ומכריך אלא את החברה המערבית בכלל, יעמוד במרכזו של הדיון בקורס. נראה כיצד בראשית הדיון הפילוסופי באמנות, בתורתו של אפלטון, עולה יחס כפול ובעייתי לאמנות שמרומם ומשפיל אותה בעת ובעונה אחת. אפלטון מציג את האמנות כביטוי קדוש ורב קסם של השראה אלוהית וכמקור להנאה גדולה, אך דווקא בשל כך הוא גם רואה בה פוטנציאל לסכנה שיש להיזהר מפניה. אמנות עשויה לסחוף את קהלה ולערער את יציבותה של החברה והמדינה.

  בקורס נבחן היבטים שונים של תפיסת האמנות ביחס לסוגיות של אמת, מוסר והכרה. נקודת המוצא של הקורס תהיה הדיאלוג "איאון" מאת אפלטון ואליו נחבר טקסטים שונים מההיסטוריה של האסתטיקה. במרכז כל שיעור תעמוד סוגיה פילוסופית שאותה נבחן לאור יצירת אמנות (אחת או יותר) מתחומי האמנות החזותית, התיאטרון והמוסיקה. כך נוכל לראות כיצד האמנות, מצידה, בוחנת את השאלות הפילוסופיות אודותיה.

   

   מועדי תרגול:

   יום ב, 10:00-12:00
   יום ד, 16:00-18:00

   

    

   

    

   

  Hieronymus Bosch, Hell Panel from The Garden of Earthly Delights
  in the Museo del Prado in Madrid, c. 1495–1505

  מי אנחנו:

  נופי ידע – חווית למידה שלא הכרת!
  תוכנית 'נופי ידע' של הפקולטה למדעי הרוח בשיתוף הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה מציעה קורסים חדשניים המוכרים במסגרת חובות 'דרך הרוח'. הקורסים יפגישו את הלומדים עם מגוון דיסציפלינות וגישות מתחום מדעי הרוח, תוך שימת דגש על טכנולוגיות למידה חדשניות.
  הקורסים בתוכנית יעסקו בנושא מרכזי, אשר יוצג בשיעור ממספר נקודות מבט על ידי מרצים מדיסציפלינות שונות בפקולטה. בסדנאות (קבוצות תרגול) נמשיך להעמיק בנושא בקבוצות קטנות, אשר יונחו על ידי תלמידי מחקר. הקורסים ילוו באתר אינטרנט, המציע חוויית למידה חדשנית. האתר יאפשר לצפות בהרצאות הקורס תוך הוספת תגובות, רעיונות ושאלות. בנוסף, האתר יאפשר לעבוד על מטלות הקורס בסביבה מתוקשבת, תוך שמירה על קשר שוטף עם מנחי הסדנאות ותלמידי הקורס.

  רוצה לגלות איך רשת חברתית הופכת לחוויה של למידה אקדמית? הכנס/י לקטלוג הקורסים שלנו והרשם/י עכשיו!

  © 2018 נופי ידע, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה | דוא”ל: ny@univ.haifa.ac.il | עיצוב אתר: שני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע