header.png

  פולק, בלוז ורוק'נ'רול: הסטוריה ומוסיקה פופולרית אמריקנית במאה העשרים

  פולק, בלוז ורוק'נ'רול: הסטוריה ומוסיקה פופולרית אמריקנית במאה העשרים  

  מרצים: ערן שלו, אלון שב 

  סמסטר א, יום ג 12:00-14:00, תרגיל ביום ג 14:00-16:00

  מספר קורס ב.א.-   100.1490
  תרגיל ב.א -           100.1491
  מספר קורס מ.א -   100.3490
  תרגיל, מ.א -          100.3491 

   המוסיקה היא תוצר של תהליכים היסטוריים מורכבים, המייצגים ומעצבים מנעד רחב של כוחות כלכליים וצורות ארגון חברתי. קורס זה מבקש להבין את המוסיקה כצורה תרבותית כנקודת המוצא לבחינתה ההיסטורית-מוסיקלית של ארה"ב המודרנית. הקורס מציע דו-שיח בין נקודות מבט היסטוריות ומוסיקליות תוך נסיון לחשוף יחסי גומלין גלויים וסמויים בין הכוחות הכותבים את שירתה של ההיסטוריה ובין אלו השרים אותה.

   

   

   

   

   

   

   

  מי אנחנו:

  נופי ידע – חווית למידה שלא הכרת!
  תוכנית 'נופי ידע' של הפקולטה למדעי הרוח בשיתוף הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה מציעה קורסים חדשניים המוכרים במסגרת חובות 'דרך הרוח'. הקורסים יפגישו את הלומדים עם מגוון דיסציפלינות וגישות מתחום מדעי הרוח, תוך שימת דגש על טכנולוגיות למידה חדשניות.
  הקורסים בתוכנית יעסקו בנושא מרכזי, אשר יוצג בשיעור ממספר נקודות מבט על ידי מרצים מדיסציפלינות שונות בפקולטה. בסדנאות (קבוצות תרגול) נמשיך להעמיק בנושא בקבוצות קטנות, אשר יונחו על ידי תלמידי מחקר. הקורסים ילוו באתר אינטרנט, המציע חוויית למידה חדשנית. האתר יאפשר לצפות בהרצאות הקורס תוך הוספת תגובות, רעיונות ושאלות. בנוסף, האתר יאפשר לעבוד על מטלות הקורס בסביבה מתוקשבת, תוך שמירה על קשר שוטף עם מנחי הסדנאות ותלמידי הקורס.

  רוצה לגלות איך רשת חברתית הופכת לחוויה של למידה אקדמית? הכנס/י לקטלוג הקורסים שלנו והרשם/י עכשיו!

  © 2018 נופי ידע, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה | דוא”ל: ny@univ.haifa.ac.il | עיצוב אתר: שני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע