header.png

  אמונות ואמנות בגליל לאורך הדורות

  קורס שנתי לסירוגין בהנחיית ד"ר אייל בן אליהו, ד"ר עדי ארליך ומרצים אורחים 

  יום שלישי 14:00-16:00

  מספר קורס ב"א לסמסטר א' 100.1629, מ"א 100.3629 
  מספר קורס ב"א לסמסטר ב' 100.1630, מ"א 100.3630

  קורס מטייל, אינטרדיסציפלינרי (היסטוריה, תולדות האמנות, ארכיאולוגיה).

   

  הגליל הוא חבל ארץ שבו צמחו, גדלו וחיו דתות ואמונות שונות לאורך השנים, החל בדת הכנענית בתקופת הברונזה, עבור בדת הישראלית בתקופת הברזל, דתות פגאניות לאורך התקופות הפרסית, הלניסטית ורומית, הדת היהודית והיווצרות הנצרות במאות הראשונות לספירה, הדת המוסלמית בימי הביניים , וחידוש היישוב היהודי בערי הקודש בגליל בראשית העת החדשה. כל דת שישבה במרחב הנדון קיימה פולחן בעל אופי ומקום מיוחד. הפגאנים סגדו לאליליהם במקדשים, במרחב הפתוח ובמרחב הפרטי. הפולחן היהודי בגליל התרכז בבתי כנסת, הן בתקופות הרומית-ביזנטית והן בעת החדשה. לאחר הפיכתה של הנצרות לדת מקובלת ולדת השלטון במאה הרביעית לספירה, החלו להיבנות כנסיות שבהן התקיים הפולחן הנוצרי. בתום התקופה הביזנטית ועם הכיבוש המוסלמי נוספו לנוף הגליל מסגדים.

  קורס זה יעסוק הן במקומות הפיזיים של הפולחן והן בפולחן עצמו שהתקיים בהם. למרות ההבדלים הגדולים בין כל דת ואמונה, הרי שיש קווים המחברים את אופן הפולחן והסגידה, כדוגמת בניית מבני פולחן, הקרבת קורבנות או תחליף לקורבנות, טקסי תפילה וקריאה בכתבי קודש. במהלך הקורס נכיר את המבנים השונים ונעסוק בתכניתם, עיטוריהם, אופי הפולחן השונה בכל אחת מהדתות, ובמשותף ביניהם.

  קורס זה הוא קורס משולב משתי בחינות: ראשית, הוא יועבר על ידי שני מרצים, היסטוריון וארכיאולוגית, כדי לצור לימוד ודיון בינתחומי המקיף זוויות שונות של סוגיית מבני הפולחן. המקורות עליהם נתבסס הםהן מקורות היסטוריים (טקסטים, כתובותוכדומה), והן ממצאים ארכיאולוגיים ואמנותיים (מבני פולחן, חפצי פולחן, פסיפסים וכדומה). מתרגלים יסייעו בהבנת וניתוח המקורות. שנית, זהו קורס מטייל שחציו יתקיים בכיתה וחציו האחר בשטח, בסיורים שמקיפים פולחן בגליל לאורך כ-4,000 שנה.

   

  תכני ומועדי הסיורים:

  סמסטר א':

  1) סיור יום שלם, בהדרכת ד"ר אייל בן אליהו, למגידו וחצור, בנושא: פולחן כנעני וישראלי. תאריך מוצע: יום א', 17.12.18 (יום פנוי מלימודים – חופשת חנוכה).

  2) סיור קצר, בהדרכת ד"ר עדי ארליך, לבית שערים, בנושא: בית הקברות היהודי בבית שערים. תאריך מוצע: יום ו', 12 בינואר.

  סמסטר ב':

  3) סיור ארוך, בהדרכת ד"ר עדי ארליך, בתי כנסת וכנסיות באגן הכינרת. תאריך מוצע: 28 או 29 למרץ – אחד משני ימי חופשת פסח שלפני פסח.

  4) סיור ארוך, בהדרכת אייל, צפת וסביבותיה: קודש ופולחן בגליל בעת החדשה. יום חמישי 10 במאי, או ביום ראשון 13 במאי.

  מטלות: כמקובל בנופי ידע, שלוש מטלות, שני תרגילים קצרים, ועבודה מסכמת שיונחו וייבדקו על ידי המתרגלים. המטלות הן לכל הקורס ושנתיות. תלמידי תואר שני שנרשמים רק למחצית הקורס כאמור לעיל, לסיורים, יקבלו מטלה נפרדת הקשורה לסיורים בלבד.

   

  מי אנחנו:

  נופי ידע – חווית למידה שלא הכרת!
  תוכנית 'נופי ידע' של הפקולטה למדעי הרוח בשיתוף הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה מציעה קורסים חדשניים המוכרים במסגרת חובות 'דרך הרוח'. הקורסים יפגישו את הלומדים עם מגוון דיסציפלינות וגישות מתחום מדעי הרוח, תוך שימת דגש על טכנולוגיות למידה חדשניות.
  הקורסים בתוכנית יעסקו בנושא מרכזי, אשר יוצג בשיעור ממספר נקודות מבט על ידי מרצים מדיסציפלינות שונות בפקולטה. בסדנאות (קבוצות תרגול) נמשיך להעמיק בנושא בקבוצות קטנות, אשר יונחו על ידי תלמידי מחקר. הקורסים ילוו באתר אינטרנט, המציע חוויית למידה חדשנית. האתר יאפשר לצפות בהרצאות הקורס תוך הוספת תגובות, רעיונות ושאלות. בנוסף, האתר יאפשר לעבוד על מטלות הקורס בסביבה מתוקשבת, תוך שמירה על קשר שוטף עם מנחי הסדנאות ותלמידי הקורס.

  רוצה לגלות איך רשת חברתית הופכת לחוויה של למידה אקדמית? הכנס/י לקטלוג הקורסים שלנו והרשם/י עכשיו!

  © 2018 נופי ידע, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה | דוא”ל: ny@univ.haifa.ac.il | עיצוב אתר: שני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע