header.png

  ההיסטוריה של הספר: בין הדפוס לאינטרנט

  שיעור ותרגיל בהנחיית ד"ר צור שלו וד"ר סדריק כהן סקלי המתקיים בסמסטר א'

  the history of the book websiteJPEG

  הקורס יתקיים בימי ג' בין 12:00-8:00

  מספר קורס ב"א: 100.2001, מספר קורס מ"א: 100.3001

  ההיסטוריה של הספר היא תחום מחקר מתפתח שמאגד בתוכו הן את ההיסטוריה של הרעיונות, הן את ההיסטוריה החברתית של הקריאה וצריכת הספרים, הן את ההיסטוריה החומרית של הספרים והפקתם. השילוב הזה יוצר זווית ייחודית להבנת ההיסטוריה של הידע. בקורס נדון במהפכת הדפוס של העת החדשה המוקדמת, על פרקטיקות של כתיבה וקריאה ועל דרכי הפצת הידע והשפעתו. נקדיש מחשבה גם לספר בעידן המהפכה הדיגיטלית. הקורס יתבסס בין השאר גם על אוסף הספרים הנדירים של ספרית האוניברסיטה.

  ***הקורס מוכר במסגרת חובות "דרך הרוח"***

  לפרטים נוספים והרשמה: גב' רויטל כהן, טלפון - 04-8240124, דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  מי אנחנו:

  נופי ידע – חווית למידה שלא הכרת!
  תוכנית 'נופי ידע' של הפקולטה למדעי הרוח בשיתוף הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה מציעה קורסים חדשניים המוכרים במסגרת חובות 'דרך הרוח'. הקורסים יפגישו את הלומדים עם מגוון דיסציפלינות וגישות מתחום מדעי הרוח, תוך שימת דגש על טכנולוגיות למידה חדשניות.
  הקורסים בתוכנית יעסקו בנושא מרכזי, אשר יוצג בשיעור ממספר נקודות מבט על ידי מרצים מדיסציפלינות שונות בפקולטה. בסדנאות (קבוצות תרגול) נמשיך להעמיק בנושא בקבוצות קטנות, אשר יונחו על ידי תלמידי מחקר. הקורסים ילוו באתר אינטרנט, המציע חוויית למידה חדשנית. האתר יאפשר לצפות בהרצאות הקורס תוך הוספת תגובות, רעיונות ושאלות. בנוסף, האתר יאפשר לעבוד על מטלות הקורס בסביבה מתוקשבת, תוך שמירה על קשר שוטף עם מנחי הסדנאות ותלמידי הקורס.

  רוצה לגלות איך רשת חברתית הופכת לחוויה של למידה אקדמית? הכנס/י לקטלוג הקורסים שלנו והרשם/י עכשיו!

  © 2018 נופי ידע, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה | דוא”ל: ny@univ.haifa.ac.il | עיצוב אתר: שני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע