header.png

  היסטוריה גדולה: על היסטוריה, פרה-היסטוריה ומה שלפניהם

  שיעור ותרגיל המועבר על ידי מר שמיר יגר

  history 1 website

  קורס יילמד באופן סינכרוני ואסינכרוני. החלק הסינכרוני של הקורס יינתן ביום ג' בין 10:00-14:00

  מספר קורס: 100.1378

  נ"ז: 4 

  קורס זה יתמקד בהיסטוריה האנושית ממגוון זוויות שונות ומרתקות. הקורס יחולק לשלוש חטיבות תוכן מרכזיות וביניהם, היסטוריוגרפיה - סקירה שיטתית של התפתחות תחום ה"היסטוריה העולמית", תוך בחינה של הרציונל העומד בבסיס הגישה המחקרית. החטיבה השנייה תעסוק בדיון במודל המרחיב ביותר של "היסטוריה עולמית" - "היסטוריה גדולה" הפורס ציר זמן רחב יריעה מהמפץ הגדול ועד ימינו ומעמיד במוקד הדיון 8 נקודות מפנה על פני כמעט 14 מיליארד שנים. בחטיבה השלישית הקורס יתמקד בפרקים מרכזיים בהיסטוריה האנושית - מהמהפכה החקלאית, דרך המהפכה התעשייתית ועד המהפכה הדיגיטלית היום. מטרת הקורס היא לפתח ולשכלל פרספקטיבות מגוונות ביחס להיסטוריה האנושית. הקורס נועד להעניק קונטקסט רחב, ולשלב זאת לצד "שאלות גדולות" שהעסיקו תרבויות אנושית משחר ההיסטוריה ועד ימינו.

  ***הקורס מוכר במסגרת חובות "דרך הרוח"***

  לפרטים נוספים והרשמה: גב' רויטל כהן, טלפון - 04-8240124, דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  מי אנחנו:

  נופי ידע – חווית למידה שלא הכרת!
  תוכנית 'נופי ידע' של הפקולטה למדעי הרוח בשיתוף הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה מציעה קורסים חדשניים המוכרים במסגרת חובות 'דרך הרוח'. הקורסים יפגישו את הלומדים עם מגוון דיסציפלינות וגישות מתחום מדעי הרוח, תוך שימת דגש על טכנולוגיות למידה חדשניות.
  הקורסים בתוכנית יעסקו בנושא מרכזי, אשר יוצג בשיעור ממספר נקודות מבט על ידי מרצים מדיסציפלינות שונות בפקולטה. בסדנאות (קבוצות תרגול) נמשיך להעמיק בנושא בקבוצות קטנות, אשר יונחו על ידי תלמידי מחקר. הקורסים ילוו באתר אינטרנט, המציע חוויית למידה חדשנית. האתר יאפשר לצפות בהרצאות הקורס תוך הוספת תגובות, רעיונות ושאלות. בנוסף, האתר יאפשר לעבוד על מטלות הקורס בסביבה מתוקשבת, תוך שמירה על קשר שוטף עם מנחי הסדנאות ותלמידי הקורס.

  רוצה לגלות איך רשת חברתית הופכת לחוויה של למידה אקדמית? הכנס/י לקטלוג הקורסים שלנו והרשם/י עכשיו!

  © 2018 נופי ידע, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה | דוא”ל: ny@univ.haifa.ac.il | עיצוב אתר: שני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע