header.png

  הממלכה הצלבנית בין מלחמת קודש לחיי יום יום

  שיעור ותרגיל בהנחיית ד"ר יהודית בורנשטיין וד"ר גיל פישהוף המתקיים בסמסטר ב'

  19 3

  השיעור יתקיים בימי ב' בין 8:00 ל- 10:00

  התרגיל יתקיים בימי ב' בין 10:00 ל-12:00

  מספר קורס: 100.2002

  מסעות הצלב והקמת הממלכה הצלבנית היו מהאירועים הדרמטיים ביותר בימי הביניים. הצלבנים כבשו את הדמיון העממי לאורך המאה ה-20 ודמויות כגון ריצ'ארד לב הארי או סאלח-א-דין זכו לתיאורים רבים, ספרותיים וקולנועיים. אולם, בעוד הדימוי המקובל (למשל ביצירות ספרותיות וקולנועיות) מתרכז בהיבט המלחמתי, בהתנגשות דתית ותרבותית, בדימוי אבירים לוחמים ובקרבות השונים בין הצלבנים למוסלמים, המציאות ההיסטורית מורכבת הרבה יותר. אמנם הממלכות הצלבניות היו תולדה של מסעות הצלב ואידיאולוגיה של מלחמת קודש, אך לצד אלו התפתחו בהן חיי יום יום אשר כללו היבטים רבים של מגע, מסחר, וקשרים בין הנוצרים המערבים (הלטינים), המוסלמים, היהודים ונוצרים מזרחיים מזרמים רבים ושונים אשר חיו מזה מאות בשנים בארץ הקודש.

  השיעור, המשותף להיסטוריונית ד"ר יהודית ברונשטיין, ולחוקר תולדות האמנות הצלבנית ד"ר גיל פישהוף, מבקש לבחון את המציאות המורכבת בממלכה הצלבנית ולעמוד על המתח שבין  מציאות של מאבק דתי ואידיאולוגי לבין חיי היומיום שהיוו כר פורה למעבר של מסורות בין תרבויות שונות. כמו כן, יבקש השיעור לעמוד על מרכזיותם של המקומות הקדושים בתפישות הזהות, בתפישות התיאולוגיות וההיסטוריות, וביצירה האמנותית בממלכה הצלבנית.

   ***הקורס מוכר במסגרת חובות "דרך הרוח"***

  לפרטים נוספים והרשמה: גב' רויטל כהן, טלפון - 04-8240124, דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  מי אנחנו:

  נופי ידע – חווית למידה שלא הכרת!
  תוכנית 'נופי ידע' של הפקולטה למדעי הרוח בשיתוף הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה מציעה קורסים חדשניים המוכרים במסגרת חובות 'דרך הרוח'. הקורסים יפגישו את הלומדים עם מגוון דיסציפלינות וגישות מתחום מדעי הרוח, תוך שימת דגש על טכנולוגיות למידה חדשניות.
  הקורסים בתוכנית יעסקו בנושא מרכזי, אשר יוצג בשיעור ממספר נקודות מבט על ידי מרצים מדיסציפלינות שונות בפקולטה. בסדנאות (קבוצות תרגול) נמשיך להעמיק בנושא בקבוצות קטנות, אשר יונחו על ידי תלמידי מחקר. הקורסים ילוו באתר אינטרנט, המציע חוויית למידה חדשנית. האתר יאפשר לצפות בהרצאות הקורס תוך הוספת תגובות, רעיונות ושאלות. בנוסף, האתר יאפשר לעבוד על מטלות הקורס בסביבה מתוקשבת, תוך שמירה על קשר שוטף עם מנחי הסדנאות ותלמידי הקורס.

  רוצה לגלות איך רשת חברתית הופכת לחוויה של למידה אקדמית? הכנס/י לקטלוג הקורסים שלנו והרשם/י עכשיו!

  © 2018 נופי ידע, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה | דוא”ל: ny@univ.haifa.ac.il | עיצוב אתר: שני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע