header.png

  מקורות ההווה: אירופה 1968-1890

  שיעור בהנחייתו של פרופ' שטפן איריש המתקיים בסמסטר קיץ

  europe web3

  השיעור יתקיים בימי ב' בין: 14:00-16:00 

  מספר קורס: 100.1382

  נ"ז: 2

  קורס זה משרטט את ההתפתחויות אשר מסוף המאה ה19 עד שנות ה60 שינו ועיצבו את העולם בו אנו חיים. הקורס יתמקד בהיסטוריה האירופית ויכסה את הנושאים: אימפריאליזם, קולוניאליזם, מלחמת העולם הראשונה והתקופה שבין מלחמות העולם, מלחמת העולם השנייה ואת ראשיתה של המלחמה הקרה. במהלך הקורס נדון ונשאל באיזו מידה אנחנו עדיין חיים היום בעולם שמאפייניו הם של המאה העשרים.

  ***הקורס מוכר במסגרת חובות "דרך הרוח"***

  לפרטים נוספים והרשמה: גב' רויטל כהן, טלפון - 04-8240124, דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  מי אנחנו:

  נופי ידע – חווית למידה שלא הכרת!
  תוכנית 'נופי ידע' של הפקולטה למדעי הרוח בשיתוף הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה מציעה קורסים חדשניים המוכרים במסגרת חובות 'דרך הרוח'. הקורסים יפגישו את הלומדים עם מגוון דיסציפלינות וגישות מתחום מדעי הרוח, תוך שימת דגש על טכנולוגיות למידה חדשניות.
  הקורסים בתוכנית יעסקו בנושא מרכזי, אשר יוצג בשיעור ממספר נקודות מבט על ידי מרצים מדיסציפלינות שונות בפקולטה. בסדנאות (קבוצות תרגול) נמשיך להעמיק בנושא בקבוצות קטנות, אשר יונחו על ידי תלמידי מחקר. הקורסים ילוו באתר אינטרנט, המציע חוויית למידה חדשנית. האתר יאפשר לצפות בהרצאות הקורס תוך הוספת תגובות, רעיונות ושאלות. בנוסף, האתר יאפשר לעבוד על מטלות הקורס בסביבה מתוקשבת, תוך שמירה על קשר שוטף עם מנחי הסדנאות ותלמידי הקורס.

  רוצה לגלות איך רשת חברתית הופכת לחוויה של למידה אקדמית? הכנס/י לקטלוג הקורסים שלנו והרשם/י עכשיו!

  © 2018 נופי ידע, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה | דוא”ל: ny@univ.haifa.ac.il | עיצוב אתר: שני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע